ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πρόεδρος του Τμήματος είναι η κ. Μαρία Βλαχοπούλου, Καθηγήτρια

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι προπτυχιακές σπουδές είναι ο βασικός κορμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρονται σε δύο εξειδικεύσεις:

  1. Συστήματα Υπολογιστών
  2. Επιχειρηματική Πληροφορική

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν το δικό τους ιστότοπο  εδώ. Κρατήστε επαφή!